PIK godziny otwarcia

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i ich rodzinami znajdujący się  na ul. 1905 Roku 20 pok. 316

jest czynny : 

                 wt. w godz 12:00 - 14:00

                 czw. w godz 12:00 - 14:00

                 pt. w godz 14:00 - 15:00

Kursy i specjalizacje 2016r

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na szkolenia:

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 2 lata 

Warunki udziału:

  • 2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, 
  • prawo wykonywania zawodu,
  • posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
  • leczenia ran potwierdzone zaświadczeniem,
  • wywiad i badanie fizykalne

Za równoznaczne z ukończonym kursem specjalistycznym uważa się uzyskanie dyplomu tytułu specjalisty po 2001r.,
lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

2. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek -1/2 roku

Warunki udziału:

  • 6- miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • prawo wykonywania zawodu.

 

3. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo opieki długoterminowej -1/2 roku

Warunki udziału:

  • 6- miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • prawo wykonywania zawodu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu 
ul. Czachowskiego 42.

Wszelkie informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76.

Placówka wsparcia dziennego

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od 01.02. do 31.12.2016r realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia

 

 

Prowadzenie

placówki wsparcia dziennego na terenie

Gminy Miasta Radomia 

 

 

PIK

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od 01.02. do 31.12.2016 realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia

 

Prowadzenie

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

dla osób uzależnionych i ich rodzin