W zdrowym ciele zdrowy duch

 

 

 

               Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" w okresie od 04.07.2019 r. do 15.12.2019 r. Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Placówka wsparcia dziennego

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 luty do 31 grudnia 2019r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia." Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego grupy dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych w świetlicy RTD, korygowanie zaburzonych zachowań i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju oraz zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu poza szkołą. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach działań na rzecz osób starszych

                                                                       

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2017 roku realizuje zadanie publiczne wspierane przez Gminę Miasta Radomia w okresie od 27 marca do 31 grudnia 2017r. W zadaniu biorą udział osoby w wieku 60+ z terenu Gminy Miasta Radomia. Głównym celem zadania jest aktywizacja i integracja seniorów oraz zapobieganie marginalizacji tych osób.