! ! ! Uwaga ! ! !

Radomskie Towarzystwo Dobroczynność uprzejmie informuje że zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się 
przy Ul. Czachowskiego 42

Razem Łatwiej

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 01.06.2015r. do 31.12.2015r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Razem Łatwiej” współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego. Projekt jest adresowany do grupy dzieci i młodzieży oraz ich rodziców  z terenu miasta Radomia.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodych ludzi,  wyrównywanie braków środowiskowych, zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej 
i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu poza szkołą oraz wsparcie ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W czasie realizacji zadania odbędą się m. in. zajęcia plastyczne z pedagogiem 
i psychologiem,  zajęcia ruchowe w świetlicy i w terenie, wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Zapewnimy pomoc przy odrabianiu lekcji i nauce. Ponadto rodzice będą tworzyć grupę wsparcia i otrzymają pomoc ze strony doradcy zawodowego, pielęgniarki, psychologa.

                                                                                                          Koordynator projektu:

                                                                                                          mgr Anna Gryz – Turek 

 

 

 

Czytaj więcej: Razem Łatwiej