Współpraca

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizując swoje cele statutowe podejmuje współpracę z samorządem, instytucjami publicznymi, innymi organizacjami pozarządowymi.

Poniżej wykaz instytucji i organizacji z którymi nawiązaliśmy współpracę:

 

Urząd Miasta w Radomiu

http://www.radom.pl

   

Urząd Marszałkowski w Warszawie

http://www.mazovia.pl
   

Federacja Polskich Banków Żywności

http://www.bankizywnosci.pl
   

WRZOS - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

http://www.wrzos.org.pl
   

WRZOS - Projekt "Doradztwo i Kariera"

http://www.wrzos.org.pl/dik/
 

MAZOWIA - Federacja Organizacji Służebnych

http://www.mazowia.org.pl/

   

NGO.PL - Portal Organizacji Pozarządowych

http://www.ngo.pl/