Ogłoszenie Naboru na Kurs i Specjalizację

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na Kurs Kwalifikacyjny i Specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowane rozpoczęcie kursu - czerwiec 2015 r.

Planowane rozpoczęcie specjalizacji - lipiec 2015 r.

 

Szkolenia są odpłatne

Informacje są udzielane w siedzibie organizatora

Radom ul. Żeromskiego 75 pok. 408  (IV piętro)

lub telefonicznie 

48 - 384 - 78 - 76

48 - 364 - 47 - 03

Szczypta wiedzy dużo ruchu

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od marca 2015 do 31.12.2015 realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2015 roku

 

 

pt.: „Szczypta wiedzy dużo ruchu - to recepta na zdrowie” 

 

 

Działania na rzecz osób starszych

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pn. "Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną" w 2015r. Umowa z Gminą Miasta Radomia o wsparcie realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest od 02.02.2015 do 31.12.2015r.

Celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, godnego starzenia się oraz zagospodarowania potencjału osób starszych po przez aktywność społeczną tych osób jako zapobieganie marginalizacji i inkluzji tych osób.

 

Punkt_Informacyjno-Konsultacjny

 

 

 

PUNKT

INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

dla osób z problemami uzależnień

Bezpłatne porady

 

Czynne : Pn-Pt w godzinach 1200 - 1400

Tel. 504 046 440 , 48 384 78 76 

Adres : Radom, ul.Żeromskiego 75 pok.408 

(dawny budynek ZEOW)