Spotkanie z radomskim sportowcem

 28.04.2015r. w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności odbyło się spotkanie ze znanym z radomskim sportowcem Krystianem Putonem - piłkarzem RKS Radomiak.

Wzięły w nim udział dzieci uczestniczące w projekcie pt. "Szczypta wiedzy dużo ruchu - to recepta na zdrowie" współfinansowanym przez Gminę miasta Radomia.

Celem realizowanego zadania jest promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację, zachęcanie do ruchu i aktywności fizycznej młodych mieszkańców Radomia.

Spotkanie z gwiazdą ulubionej drużyny piłkarskiej było dla dzieci dużym przeżyciem oraz pokazało, że pasja i kariera sportowa może zacząć się od codziennej zabawy na boisku.

Ogłoszenie Naboru na Kurs i Specjalizację

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na Kurs Kwalifikacyjny i Specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowane rozpoczęcie kursu - czerwiec 2015 r.

Planowane rozpoczęcie specjalizacji - lipiec 2015 r.

 

Szkolenia są odpłatne

Informacje są udzielane w siedzibie organizatora

Radom ul. Żeromskiego 75 pok. 408  (IV piętro)

lub telefonicznie 

48 - 384 - 78 - 76

48 - 364 - 47 - 03

Szczypta wiedzy dużo ruchu

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od marca 2015 do 31.12.2015 realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2015 roku

 

 

pt.: „Szczypta wiedzy dużo ruchu - to recepta na zdrowie” 

 

 

Działania na rzecz osób starszych

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pn. "Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną" w 2015r. Umowa z Gminą Miasta Radomia o wsparcie realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest od 02.02.2015 do 31.12.2015r.

Celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, godnego starzenia się oraz zagospodarowania potencjału osób starszych po przez aktywność społeczną tych osób jako zapobieganie marginalizacji i inkluzji tych osób.