Placówka wsparcia dziennego 2021

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  realizuje zadanie publiczne pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia."  W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.