Szkolenia 2017

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza do składania wniosków na szkolenia w naszym Ośrodku na I półrocze 2017 roku.

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

Warunki udziału:

  • prawo wykonywania zawodu
  • 2 - letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach
  • posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie: leczenia ran oraz wywiad i badanie fizykalne.

Za równoznaczne z ukończonym kursem wywiad i badanie fizykalne uważa się uzyskanie dyplomu specjalisty po 2001 roku. Istnieje możliwość ukończenia tych kursów w czasie trwania specjalizacji. 

2. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Wywiad i badanie fizykalne."

Wymogiem jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. 

3. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1 i cz.2."

Do części 1 mogą przystąpić:

  • pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo 
  • pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa po 2001 roku. 

Do części 2 mogą przystąpić:

  • pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia siudrów co najmniej I stopnia na kierunku Pielęgniarstwa lub Położnictwa
  • pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa po 2001 roku. 

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Wymogi:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (ksero) 
  • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6 miesięcy staż pracy
  • Wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie kwalifikacyjnym 

Rozpoczęcie szkoleń uwarunkowane jest od zebrania grupy uczestników.Wnioski są do pobrania na stronie lub w siedzibie organizatora ul. Czachowskiego 42. 

Szczegółowych informacji udziela: mgr Grażyna Maciążek - Chołody tel. 48 384 78 76