Świetlica RTD 2015

 

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 02.01 do 31.12.2015r realizuje zadania
z zakresu wspierania rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.