Ogłoszenie 25.XI.2014r

 

Ogłoszenie

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej upływa 28.XI.2014r. o godz 1500

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wnioski złożone niekompletne nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji do egzaminu wstępnego.