Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

 


Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne

powierzone i finansowane przez Gminę Miasta Radomia

 

 Prowadzenie

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

dla osób uzależnionych i ich rodzin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bezpłatne porady udzielane przez terapeutę uzależnień

Przyjdź, zadzwoń

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny znajduje się

przy ul. 1905 Roku 20, pok. 316

czynny w dniach:

 

Wtorek: 12:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 14:00

Piątek: 14:00 - 15:00

 

Tel: 48 384 78 76, 504 046 440

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~